top of page
Search

Tankar om brandsläckningsarbetet som pågår

Updated: Feb 8, 2022
Ett vanligt problem på många arbetsplatser jag har varit på är att det långsiktiga arbetet får stå tillbaka för att man har fullt upp med alla bråttom-aktiviteter som akutmöten, mailförfrågningar och att släcka organisatoriska bränder. Därmed inte sagt att bråttom-aktiviteterna är de viktigaste men vi tenderar ju att agera på det som verkar mest bråttom utan att ha värderat dem så särskilt mycket.

Men hur kommer det sig att det är så här, de flesta vill väl ändå jobba långsiktigt? Det är ju roligare att få arbeta mot visionen man har tagit fram och att få jobba med strategier som ska göra företaget både lönsamt och attraktivt.

Min erfarenhet är att många verksamheter vill väldigt mycket saker, ofta samtidigt och på kort tid. Att man har underskattat resursbehovet gör att man hamnar i situationer där bränder snabbt måste släckas. En brist på riktning och tydliga mål gör att gränsdragningarna blir luddiga och det händer alltför ofta att resurser plötsligt blivit dubbelbokade eller att just det här projektet behöver prioriteras ned ett tag till förmån för något annat (förändrings)arbete.

I min mening är det inte heller ovanligt att man genat lite när det kommer till planeringen och att uppföljningen är bristfällig, men även det bygger på att man faktiskt har tydliga mål och vet var man ska så att man kan prioritera klokt utifrån alla utmaningar som rullar in längs vägen.

En annan sak är att det går så oerhört fort och affärsbeslut som var jättebra igår kan plötsligt vara förödande om man glömt att lyfta blicken och ha koll på omvärlden.

Det är inte enkelt att vara både proaktiv, trendspanande, kraftfullt operativ och samtidigt spara på resurserna. De tre viktigaste sakerna att beakta för att undvika ständig brandsläckning är enligt mig:


· Tydliga mål och en tydlig riktning som är tydligt formulerade och förankrade i hela verksamheten. Glöm inte att kommunicera!

· Prioritera och planera därefter! Det innebär att man också måste prioritera ned/bort saker. Man KAN inte säga att allt är prioriterat för då har man faktiskt prioriterat ned allt. Glöm inte att kommunicera!

· Följ upp och anpassa löpande….innebär att man måste prioritera igen och igen. Glöm inte att kommunicera!

Att ta hjälp av ett bollplank som har erfarenheter inom området sedan tidigare kan facilitera processen och ge er insikter och verktyg som krävs för att lyckas.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page