top of page
EvaAliris_White_HR.png
Eva Aliris 006.jpeg

FRIGÖR ENERGI FÖR UTVECKLING

VARFÖR ANLITA MIG?

Jag hjälper er att frigöra energi för utveckling så att ert företag kan nå sin fulla potential.

Jag arbetar med gruppens dynamik, den enskilda chefens ledarskap eller medarbetarskapet som tillsammans skapar företagets kultur och därmed möjligheten till att lyckas. Relationen med dig som kund är min högsta prioritet.

TJÄNSTER

gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash (1)_edited.jpg

Chefsstöd

Att vara ledare innebär ofta att vara ensam. I synnerhet när det blåser och allt ställs på sin spets. Jag har agerat chefsstöd och mentor i många verksamheter och situationer och är gärna ditt oberoende bollplank!

Läs mer

Eva Aliris 035.jpeg

Interimschef

Oftast är interimsuppdrag en tillfällig lösning för en permanent linjeroll. Tidshorisonten för uppdraget är olika lång men då behovet ofta är omgående behöver man någon som snabbt kan axla ansvaret och sätta sig in uppdraget. 

Läs mer

brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash (1).jpg

Grupputveckling

Det är en magisk känsla när gruppen, enheten, individen och organisationen når mål och presterar på topp. Behöver ni hjälp att förbättra gruppdynamik och bygga framgångsrika team?

Läs mer

you-x-ventures-bzqU01v-G54-unsplash.jpg

Effektiva processer

Att vara fullt upptagen med att hantera den dagliga verksamheten, brådskande beslut och snabba förändringar gör att långsiktigheten kring arbetsmiljö, utveckling och kundnytta får stryka på foten. Behöver ni hjälp att se över interna processer, arbetssätt och rutiner?

Läs mer

Eva Aliris 024.jpeg

Förändringsledning

När en verksamhet behöver genomföra förbättringar görs det genom både utveckling och förändring. Skillnaden mellan utveckling och förändring ligger i graden av beteendeförändringen. Behöver ni hjälp I förändringsarbetet, inte enbart av någon som levererar en modell eller metod utan som stannar och aktivt bidrar?

Läs mer

you-x-ventures-tHO1_OuKbg0-unsplash (1).jpg

Värderingar och kultur

Värderingar syns inte men de påverkar våra dagliga beslut och aktiviteter. I framgångsrika organisationer är verksamhetens och medarbetarnas värderingar samstämmiga. Det kallas värderingskongruens. 

Läs mer

KUNDER

unnamed (1).png
unnamed (3).png
unnamed (2).png
unnamed.png

Mattias Lööv, VD

H1 Communication AB

”Eva har visat stor lyhördhet för verksamhetens behov och vi har haft ett gott samarbete. Hon har genom sitt stora intresse för människor och vilja av att skapa bra förutsättningar för dem hanterat dialogen i svåra situationer på ett mycket bra sätt. Samtidigt har hon också agerat som ett väldigt bra stöd till cheferna i de olika situationer som har uppkommit”

Iréne Burman, Stabschef

Jämtkraft

”Eva har genom sin utmärkta förmåga att fånga upp oklarheter och se utvecklingsområden tydligt lett gruppen framåt. Hon har skapat en stark samsyn och enighet för hur avdelningens uppdrag ska bidra till att nå Jämtkrafts övergripande mål. Hon har målinriktat lett och utvecklat medarbetarna på ett föredömligt sätt. Eva har genom sitt professionella ledarskap fungerat som en naturlig katalysator och medlare mellan olika uppfattningar kring hur utmaningarna ska lösas. Det har i sin tur lett till lösningar som både är förankrade och accepterade av alla”

Sandra Lundqvist, VD

Sverigetaxi Åre Östersund

” Eva är en bra person att ha i sin närhet då hon ger mycket positiv energi och är ett väldigt bra bollplank. Eva har stor erfarenhet av att driva processer framåt och hon är orädd och tvekar inte när det kommer nya utmaningar, där kommer hennes långa ledarerfarenhet väl till pass. Hennes styrkor är bland annat att hålla fokus på helhetsbilden samtidigt som detaljer ska drivas framåt”

Stellan Jonsson, Affärscontroller

Reaxcer

”Evas rapport och de efterföljande möten och diskussioner vi haft med henne har gett oss en djupare förståelse för vad vi behöver göra och dessutom många uppslag till aktiviteter som vi både påbörjat och kommer att genomföra. Tack vare hennes arbete vet vi nu vad vi behöver göra för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare”

citat
bottom of page