top of page
Search

What’s the cost of no action?Istället för att skapa en självbild av att "jag ÄR en sån här person…." är rådet från ekonomiprofessor Lars Strannegård till framtidens ledare när det kommer till just lärande att bända upp skygglapparna och exponera sig för saker som man kan väldigt lite om, som känns annorlunda och nytt som man inte riktigt förstår. Det är nyttigt för förståelsen av världen, man ökar sin mänsklighet och kompetens och därmed sin förmåga att leda andra. Lyssna gärna på avsnittet här: Lars Strannegård - om vikten av att lära sig nytt - Påjobbetpodden (pajobbetpodden.se)

En stor fördel i jobbet som konsult är det faktum att jag tvingas kasta mig mellan branscher, roller och uppdrag med vitt skilda förutsättningar och behov. Det gemensamma som finns i samtliga uppdrag är själva förändringen, behovet av förflyttning som ju nästan alla organisationer lever med.

Lärandekurvan hinner aldrig plana ut och det är inte bara inspirerande utan också en nödvändighet för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden/marknaden. Att ha nyfikenheten att lära nytt och få nyttja det jag har fyllt min egen erfarenhetsryggsäck med på ett bättre sätt är ju såklart otroligt givande även om det stundtals också är väldigt utmanande och krävande.

Jag har kommit att reflektera mycket över vilken ynnest det är att få testa så många roller och få möjlighet att lära känna så många fina organisationer på djupet. Det är som att ha många olika karriärer under sitt liv :)

För oss alla är det väsentligt med ständigt lärande och jag återkommer ofta till det. Kanske är det naturligt eftersom jag i princip alltid befinner mig i förändringens centrum, det går inte att blunda för att om organisationen ska förändras så måste människorna bete sig på ett annat sätt och ska människorna bete sig på ett annat sätt så behöver man ständigt lära nytt. De senaste åren har jag parallellt med mina uppdrag även läst både akademiska kurser och certifierande kurser och i våras läste jag just en kurs i ledarskap och lärande.

Det framgår i mycket av forskningen i ämnet att ett gott klimat spelar så stor roll för lärandet. Att ha goda relationer spelar generellt stor roll för att vi ska kunna prestera och lära oss och det bidrar till att vi vill engagera oss och medverka i utvecklingen. Som chef är man naturligtvis central i att skapa det här goda klimatet, att arbeta med ett relationsinriktat ledarskap och visa att man bryr sig om sina medarbetare är en viktig del av framtidens ledarskap. Man kan vara proaktiv och tidigt ta tag i konflikter till exempel och genom att skapa en tydlighet kring ansvar bidrar man till att just undvika konflikter.

Som chef är det också av yttersta vikt att uppmuntra medarbetare till att utbilda och utveckla sig och inspirera till att delta i arbete som syftar till verksamhetsförbättringar.

Jag upplever dock att en trång sektor när det kommer till utvecklingsarbete är att organisationer har så fullt upp med det man arbetar i att man nästan inte har tid att lyfta blicken, reflektera och ställa om. Frågan är då om man har råd att inte göra just detta? På sikt alltså.

En viktig förutsättning för att bedriva en verksamhetsutveckling som blir hållbar är att skapa strukturer och utrymme för lärande på arbetsplatsen såsom till exempel rum, forum och tid för att reflektera och ha dialog över pågående utvecklingsarbeten.

Om det här är problematiskt eller svårt, ta hjälp av någon som kan hjälpa till med strukturen eller som kan påminna er om att avsätta den här nödvändiga tiden. Jag har som chef själv varit i den situationen och sällan är man hjälpt av en konsult som kommer in och enbart levererar en modell eller en inspirerande föreläsning om hur man lyckas med förändringsledning. Det är ju i vardagen, när allt hopar sig och förändringen ifrågasätts, kommunikationen inte riktigt fungerar och visionen plötsligt känns otydlig som man kan behöva någon att kroka arm med och tänka tillsammans med. Vill du ha stöd i förändringen? Hör av dig!

eva@aliris.se/ 070-5551681

42 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page