top of page
Search

Är det värt att jobba med värderingar?


Under senare år har min vilja att reflektera över vad som driver mig och på vilket sätt pockat på uppmärksamhet. Med erfarenhet, utbildning och ålder har insikten kring mina egna värderingar kommit.

Men i arbetslivet, vad kan man få ut av att reflektera över sina värderingar?

Genom att hitta argument till varför vissa värderingar är viktiga kan man lättare leda sig själv och få en möjlighet att plocka fram det bästa av sig själv.

En chef som har koll på sina värderingar upplevs mer trovärdig och har lättare att fatta beslut och det är också lättare att välja ett yrke som man får energi av och där man känner att man är i rätt sammanhang om man har identifierat och reflekterat över sina värderingar.

Det är inte heller bara insikten om sina egna värderingar som är värdefull utan själva samtalet och dialogen i grupper som kan föra samarbetet framåt. Man får en ökad förståelse för olikheter och kan hitta gemensamma drivkrafter som i sin tur kan utveckla organisationen.

Några av mina högst rankade värderingsord är nyfiken, utveckla, samarbeta och medkänsla.

För mig är det viktigt att vara nyfiken, intresserad och ivrig att lära. Det här är något som har blivit allt viktigare för mig, att aldrig sluta lära nytt. Det känns ju också bra eftersom det är nödvändigt i dagens samhälle och självklart är det också en förutsättning i min roll som konsult. Att möta nya branscher, människor, utmaningar och storlek på bolag ställer krav på lärandet. Nära relaterat till nyfikenheten är att utveckla, förändra och få komplexa produktiva, organiska eller mänskliga system att växa. Även det rankar jag högt i mitt liv och jag njuter av att se individer eller grupper växa.

En annan sak som alltid har varit tydlig för mig är kraften av att samarbeta, foga samman och koordinera olika färdigheter och funktioner för att nå ett gemensamt mål. Det är stundvis roligt att jobba ensam också men teamwork är den viktigaste ingrediensen för mig för att utvecklas och må bra.

Jag ser mig själv som en relationsskapare, en person som visar medkänsla och äkta omtanke i alla mina relationer, också i de allra mest krävande. Det är viktigt för mig och jag lägger hellre lite extra tid och energi på att bygga relationen snarare än att bocka av samtal eller inte ta mig tiden att lyssna in. Jag försöker leva efter devisen att först försöka förstå för att därefter göra mig förstådd.

En av lärdomarna jag har dragit av att ha jobbat med mina egna värderingar är för att skapa resultaten jag vill åt krävs både tid och möda men eftersom jag tror starkt på att utveckling skapas tillsammans och bäst i goda relationer så känner jag mig trygg i att resultaten kommer längre fram, även om det är skakigt på färden.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentit


bottom of page