top of page
Search

Vad innebär det att ta in en interimskonsult och när passar interimslösningar?

Updated: Jan 31, 2022

Det passar bra vid tillfälliga behov i verksamheten, exempelvis vid hög arbetsbelastning, inför organisatoriska förändringar, under en rekryteringsprocess eller en längre ledighet.


För många år sedan fick jag upp ögonen för att som konsult tillfälligt gå in och arbeta i en linjeroll, det verkade så spännande - i synnerhet eftersom jag älskar att bygga lag, leda förändringsarbete, att vända team som gått vilse och verkligen få komma in i hetluften och börja göra nytta direkt. Ju mer oreda och kaos det varit desto mer har jag sporrats till att ta mig an uppdrag. Det här med att jobba med team som redan befinner sig i flow, har ett toppensamarbete och en grym struktur och ordning har inte lockat mig, för att jobba med finliret finns så många andra som är bättre än jag.

Dock skulle det dröja många år innan jag själv vågade testa på det här med interimskonsultandet som egen.

I mitt första interimsuppdrag gick jag in under en föräldraledighet som avdelningschef för ledningssystem inom Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Säkerhet på Jämtkraft och avdelningen var då under uppbyggnad och uppdraget innebar att leda och utveckla medarbetare mot målen i nya arbetssätt och i förändring. Det var ett mycket roligt uppdrag med drivna och duktiga medarbetare och kollegor och i en bransch där det händer massor. Jag stortrivdes såklart. För att kunna bidra i en interimsroll krävs att man snabbt kan bilda sig en uppfattning om helheten och att vara lyhörd för vilken situation verksamheten befinner sig och vad den behöver.

Jag vet att det kan finnas verksamheter som helst vill undvika en kortsiktig konsultlösning, att hellre låta en befintlig chef dubblera eller fördela ut ansvaret på medarbetare i organisationen. Det kan naturligtvis vara det bästa men det blir allt vanligare att man passar på att ta möjligheten till snabb utveckling och uttrycket "Learning by doing" finns numer uppgraderat som "Learning by hiring". Det är ett bra sätt att få in nya perspektiv och objektiva bedömningar då konsulten varken har historik eller framtid på företaget. Det blir också tydligare med vilken förväntan och leverans som krävs än vad det blir i en anställning då du måste kunna svara på vad ditt uppdrag är.

Kan man garantera att interimskonsulten dedikerat och helhjärtat går in i uppdraget och rollen när det är för en tidsbestämd period? Jag kan såklart inte tala för alla konsulter men för mig är det lätt att bli fullt ut engagerad i olika uppdrag, både för kortare och längre period, även fast jag vet att jag mest troligt inte kommer att vara kvar och få skörda frukterna av arbetet. Det jag gör just nu får mitt fulla fokus och sen är sen. Dessutom har jag haft lyckan att få jobba med det som är väldigt roligt.

Många gånger är det precis just där det brinner som mest som man har bäst nytta av en extern konsult. Det som driver mig är att kunna frigöra energi och potential och att arbeta utvecklande och tillsammans med andra.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page