top of page
Search

Bygger du din kultur på kontroll eller tillit?


Bra ledarskap är för mig att visa mod, ha en god självinsikt och att ta hand om människorna i verksamheten. Att vara ledare handlar om att inspirera till utveckling och att våga - inte om att övertala, övertyga och kontrollera. När det här fungerar skapas ett tillitsbaserat ledarskap.

Har du varit med om en chef som är kontrollerande, som vill berätta hur jobbet ska göras och som är så involverad i detaljerna att hen lika gärna kunde ha gjort jobbet själv? Ja alla har vi nog träffat, eller till och med varit, en chef med stort kontrollbehov.

Inte sällan har den chefen själv varit just specialist och därmed tränad till att se och arbeta med detaljerna. Jag tror att det är lättare att man blir mer operativ då.

Om man har (eller är) en chef som är lite för inblandad i detaljerna blir rådet: släpp vägen och fokusera på målet i stället. Följ upp riktningen och delmålen istället för hur arbetet görs. Det är inte självklart att man som chef fixar det här, och behöver du stöd - ta hjälp!

Det här är naturligtvis inte alldeles enkelt. Vissa situationer kräver kontroll och andra situationer mår bättre av tillit och det gäller att förstå vad som behövs när och då är det värdefullt att bolla sina utmaningar med någon utomstående.

Att man behöver kunna använda sig av både kontroll och tillit är såklart inget nytt. Det situationsanpassade ledarskapet presenterades redan på 1960 talet.

I en (lite nyare) artikel från Harvard Business Review Every Leader Needs to Navigate These 7 Tensions (hbr.org) beskrivs hur man behöver få insikt om sin egen komfortzon och veta i vilka situationer man känner sig säker respektive osäker, att man behöver ständigt lärande och reflektion över sitt beteende och vanor. Man behöver också förstå vad som händer i omgivningen för att ta in olika synvinklar på en utmaning. Läs den!

som beskriver ytterligare problematik med Micromanagement, som till exempel ökad risk för egen utbrändhet och motverkande av psykologisk trygghet i organisationen.

Enligt mig så får man ut så oerhört mycket mer av sin organisation genom att få medarbetarna att känna medbestämmande, att de själva har kontroll och makt över sin situation. Den här medbestämmandekänslan är väldigt viktig som friskfaktor, för utvecklingen och för att behålla sina värdefulla medarbetare.

Genom att frigöra tid för medarbetaren att själv vara kreativ och hitta lösningar byggs tillit och förtroende upp. Fortsätter man att detaljstyra och kontrollera tappar man som chef både förtroende och mandat för att inte tala om medarbetarnas motivation och minskad effektivitet för både chef och medarbetare.

Som chef är det viktigt att hitta styrkan i att stå vid sidan om, eller till och med i kulisserna och låta proffsen vara proffs. Vinsten kommer i att se medarbetarna lyckas.

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page